Tag - hệ thống đèn led

Hệ thống đèn LED giúp tăng năng suất đánh bắt cá cho ngư dân Việt Nam

Hệ thống đèn LED giúp tăng năng suất đánh bắt cá cho ngư dân Việt Nam

Một tàu cá trung bình 700CV có thể tiết kiệm 60% lượng dầu diesel và nâng sản lượng đánh bắt lên trên 50%, quả là một điều không tưởng đối với phương pháp đánh bắt truyền thống trước đây. Điều này không chỉ có ý nghĩa to lớn đối với ngư dân Việt Nam bám biển mà cũng giảm được gần trăm trấn CO2 thải ra môi trường hàng năm trên mỗi tàu cá.   Thay hệ thống dụ cá đèn ca0...