Tag - đèn led

Đèn LED màu nóng giúp xua muỗi

Hãy đứng cạnh đèn dây tóc nếu muốn bị muỗi cắn nhiều nhất, nhưng với đèn LED thì lại là điều ngược lại. Đây là kết quả nghiên cứu của giáo sư Michael Justice, Đại học bắc Carolina. Thí nghiệm nhóm nhiên cứu thực hiện trong chu kỳ trăng tròn 3 tuần liên tục, nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi Justice đã thực hiện thí nghiệm như sau: Đầu tiên họ lắp đặt một chiếc bẫy dạng phễu bên trong lắp...