Tag - đèn led tiết kiệm năng lượng

Cuba đẩy mạnh năng lượng tái tạo, đèn LED tiết kiệm điện

Cuba đang tiến hành một cuộc tái cơ cấu năng lượng lớn nhất từ  trước tới nay nhằm nâng tỷ trọng các nguồn năng lượng tái tạo từ mức hiện tại là 4% lên mức 24% cho giai đoạn đến năm 2030, quá trình này bao gồm tìm kiếm các nguồn năng lượng thay thế như năng lượng  gió, năng lượng mặt trời và thay thế các thiết bị cũ thành các thiết bị tiết kiệm năng lượng mới...