Tag - đèn led sợi đốt

Tương lai đèn LED sẽ bị thay thế bằng đèn sợi đốt?

Điều này nhiều khả năng trở thành sự thật nhưng để ứng dụng trên thị trường thì có thể mất rất nhiều năm nữa cộng thêm một số thời gian để trở nên phổ biến và giá thành ở mức phổ thông. Nhưng từ đèn LED trở về đèn sợi đốt cũng có mặt đáng mừng đó là ánh sáng từ loại đèn này vô cùng chân thực với chỉ số CRI max 100. Những bóng đèn sợi đốt được sử...