Tag - đèn led cao áp metal

Ánh đèn pha LED cho người dân nghèo bám biển

Từ những năm gần đây, việc sử dụng đèn pha LED trong đánh bắt thủy hải sản  đã được chứng minh như một biện pháp vô cùng tối ưu so với các phương pháp đánh bắt truyền thống. Lợi ích kinh tế lâu dài là thế nhưng với số vốn đầu tư ban đầu khá cao thì đối với nhiều người dân nghèo bám biển thì đây là điều vẫn chưa thể  với  tới được.   Tăng năng suất đánh bắt...